dimecres, 14 de novembre del 2012

Llegint Stuart Mill.


Al seu llibre “Sobre la llibertat” (1859), en el capítol dedicat a la llibertat de pensament i de discussió, escriu:

“És estrany que els homes admetin els arguments a favor de les discussions obertes, però en canvi estiguin en contra de dur les discussions a l’extrem. No veuen que si les raons no són bones quan són portades a l’extrem, no són bones en cap cas.”

Proposo un exercici. Preguntem:  Es pot ser català i espanyol alhora? Segurament la resposta majoritària serà: Sí.

Ara augmentem la intensitat del concepte: Es pot ser bon català i bon espanyol al mateix temps? El sí deixarà de ser unànime en funció de què entengui cadascú per “bon”
.
Fem un pas més: Es pot ser catalanista i espanyolista simultàniament? Se sentirà un No rotund.

Continuem l’exercici preguntant:  Es pot ser català i europeu, alhora?  Sí, rotund.

Es pot ser bon català i bon europeu al mateix temps? Continua la rotunditat del Sí

Finalment: És possible ser catalanista i europeista? El Sí torna a imposar-se

Si creiem Stuart Mill, les raons que no són bones portades a l’extrem, no són bones en cap cas.

D’aquest exercici tan teòric com es vulgui, se’n pot treure la conseqüència que per als catalans  segur, i per molts espanyols també hi ha una incompatibilitat manifesta entre la primera parella de ball, que no hi és entre la segona.

Continuant amb el nostre autor citat avui, cadascú que pensi allò que millor s’adigui  amb la seva cultura democràtica, que d’això parla aquest llibre.

14 de novembre de 2012.

1 comentari: